Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sionskoor is ingeschreven bij Muziek Promotie Internationaal.

Muziek Promotie Internationaal neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Onze gegevens

Muziek Promotie Internationaal
Erf 1, 4691 DE Tholen
Nederland
Telefoon: 0166 – 60 42 28
E-mailadres: info@peterwildeman.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziek Promotie Internationaal verwerkt persoonsgegevens van u doordat u koorlid bent of een ander opgeeft als koorlid en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:
– Naam
– Geslacht (in verband met samenstelling van het koor)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Muziek Promotie Internationaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om contact met u op te kunnen nemen indien u hierom heeft gevraagd en/of dit nodig is om koormateriaal en dergelijke naar u te kunnen sturen.
– Om u te informeren over zaken met betrekking tot het koor.
– Het administratief afhandelen van contributies en betalingen.
– Om uw gedrag (geanonimiseerd) op onze website te analyseren en daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Muziek Promotie Internationaal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Muziek Promotie Internationaal geeft uw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die onze website beter laten werken. Analytische cookies zoals Google Analytics maken geen inbreuk op uw privacy doordat we deze privacyvriendelijk (geanonimiseerd) ingesteld hebben. De bewaarperiode van deze analytische data is 14 maanden.
De website is voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software en plug-ins, zodat uw gegevens zo veilig mogelijk opgeslagen zijn.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij beantwoorden elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid binnen vier weken. We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Muziek Promotie Internationaal neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan.
Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@peterwildeman.nl.

Wijzigingen

Muziek Promotie Internationaal houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.